May 21, 2024

Bicol Express News

Your Voice ● Your News ● One Nation

Ka Leody wants candidates to discuss solutions to problems; raise electoral discourse

Presidential aspirant Leody De Guzman. Photo via CNN

Labor leader and presidential aspirant Ka Leody De Guzman appealed to all candidates in the 2022 national and local elections to “raise the electoral discourse” towards concrete solutions to the everyday problems of the masses.

Ka Leody urged candidates to talk “with sense” on real issues pressing hard on the masses, and not to treat nor ridicule the voters as morons, fan’s club, or fanatics.

Ka Leody said, “Ako ay umaapila sa lahat ng kandidato. Itaas natin ang diskurso. Pag-usapan ang solusyon sa mga problema ng masa. Huwag tratuhing bobo, panatiko, o “fan’s club” ang mga botante”.

He continued, in local dialect, about the pressing crises:

“Nakaharap tayo sa mga krisis sa kalusugan, kabuhayan, karapatan at klima. Isipin naman ang kinabuksan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi yun intriga at pang-iintriga lang ang inaatupag. Pag-usapan natin ang mababang sweldo, kawalan ng regular na trabaho’t hanapbuhay, pagpopondo sa serbisyong panlipunan, sobrang pagyaman ng iilan sa gitna ng sobrang kahirapan ng nakararami, atbp. Ang ating pag-ahon mula sa mga krisis ay nakasalalay sa pag-unawa ng masa sa kanilang kalagayan at sa mga kinakailangan hakbang para lutasin ang kanilang pang araw-araw na mga suliranin.”

Ka Leody explained further, defending the masses from elite candidates arrogance and discriminating attitude:

“Ang masa ay hindi tagabasbas lang ng mga iluklok na opisyal na may monopolyo sa pagdedesisyon sa mga batas at patakarang susundin lamang ng taumbayan. Mababaw at makitid ang pagtrato ng mga elitistang kandidato sa masang botante.”

“Kapag sila ay nahalal na sa pwesto at hindi nasusunod ang kanilang mga utos, agad nilang hinuhusgahan ang masa bilang mga pasaway, na pinasusunod sa pamamagitan ng dahas at banta ng dahas,” he concluded.